TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VAN ZORGVERZEKERAARS

  • Een osteopatisch consult/behandeling kost € 91,00 inclusief BTW.
  • Het eerste consult duurt 1 uur en bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en behandeling.
  • Vervolgbehandelingen duren 30 - 60 minuten
De meeste verzekeraars vergoeden (geheel of gedeeltelijk) de behandelnota�s van geregistreerde osteopaten meestal in aanvullende verzekeringen.
Controleer uw verzekeringspolis om te zien of osteopathie door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Of kijk op de internetsite van www.osteopathie.nl

Artsen, paramedici en andere werkers in de gezondheidszorg zijn vaak nog onbekend met osteopathie en kunnen hierdoor afwijzend reageren. Zo�n eerste reactie is echter best begrijpelijk omdat het als doel kan hebben om u of uw kind te beschermen tegen ondeskundig handelen.
Een geregistreerd osteopaat is opgeleid om deskundig en veilig te behandelen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de arts niet nodig.

Organisatie in Nederland
De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De NVO onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en streeft naar spoedige erkenning van het vak osteopathie binnen Nederland. Naast het NVO is er het onafhankelijke Nederlandse Register Osteopathie (NRO), welke toeziet op de scholing en dagelijkse werkzaamheden van de osteopaat. De leden van het Register hebben aan alle examenverplichtingen voldaan en hun nota�s worden door een groot aantal zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Een onafhankelijke commissie verzorgt de regelgeving binnen osteopatisch Nederland.Praktijk voor Osteopathie Joris Pots
Kerkplein 26
7631 EW Ootmarsum
Telefoon: (0541) 29 45 88
E-mail: info@osteopathiejorispots.nlOsteopathie | Geschiedenis | Klachten | Baby's / Kinderen | Onderzoek | Behandeling | Tarieven | Contact